Service

Vår serviceavdeling dekker hele landet i samarbeid med servicepartnere. Vi tilbyr assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel. Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngår 24 timers telefonvakt og serviceassistanse. Service har installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst. Service tar installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag. Med en vedlikeholdsavtale kan du inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

Kontakt service på:

service@enviropac.no
Tel. 400 06 130